سنگ آسمان (شهاب سنگ ها)

شهاب سنگ های ایرانی

سنگ آسمان (شهاب سنگ ها)

شهاب سنگ های ایرانی

سنگ آسمان (شهاب سنگ ها)

معرفی شهاب سنگ ها، آموزش شناخت شهاب سنگ، موارد مربوط ب شهاب سنگ
سنگ آسمان

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
پیوندهای روزانه
پیوندها

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شهاب سنگ مریخیچ» ثبت شده است

شهاب سنگ، سنگی 
شماره: sa1020
وزن گرم: 33.5
نوع:  آئرولیت
تراش خوردگی: ندارد
درصد گیرایی آهن ربا:   متوسط

شهاب سنگ

sa1020 تصویر 1