سنگ آسمان (شهاب سنگ ها)

شهاب سنگ های ایرانی

سنگ آسمان (شهاب سنگ ها)

شهاب سنگ های ایرانی

سنگ آسمان (شهاب سنگ ها)

معرفی شهاب سنگ ها، آموزش شناخت شهاب سنگ، موارد مربوط ب شهاب سنگ
سنگ آسمان

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
پیوندهای روزانه
پیوندها

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «آسمان سنگی» ثبت شده است

شهاب سنگ، سنگی آهنی
شماره: sa1025
وزن گرم: 293
نوع: سیدرولیت
تراش خوردگی: دارد
درصد گیرایی آهن ربا: قوی

شهاب سنگ sa1025 

sa1025 تصویر 1

 

شهاب سنگ، سنگی آهنی
شماره: sa1001
وزن گرم: 52.4
نوع: سیدرولیت
تراش خوردگی: ندارد
درصد گیرایی آهن ربا: 30 درصد

شهاب سنگ	سنگ آسمان

بقیه تصاویر ...

سایت سنگ آسمانی جهت معرفی شهاب سنگ ها و موضوعاتی با عنوان شهاب سنگ ایجاد شد.